Fokus Ung (søndagsskole/awana)

Annenhver søndag kl.11:00. Alderstilpasset opplegg.

Fokus Ung (søndagsskole/awana):

Under gudstjenesten har vi Fokus Ung, med alderstilpasset opplegg for barna i ulike grupper.

Vi bruker Awana som verktøy. Les mer om Awana her: www.awana.no. Visjonen er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Vi ønsker å formidle troen gjennom systematisk bibelundervisning og relasjonsbygging til Gud og til hverandre.

Hjemmet er den viktigste plassen for barna sin trosutvikling. Vi oppfordrer derfor foreldre og dere som har barn i huset om å snakke om troen, fortell om det dere tror på, les for og med barna i Bibelen, og be sammen med barna! Gi troen videre til neste generasjon!

Spør gjerne barna om det de har hørt om i gruppen på søndag.

 

På søndagene har vi disse gruppene:

0-3 år: Puggles – i rom nede i kjelleren. Hovedleder: Monica Kverme

3-6 år: Cubbies – i peisestua i kjelleren. Hovedleder: Åse Mari Øxseth

1.-4.klasse: Sparks – i sidesal/gymsal oppe. Hovedleder: Alise Skadsem

5.-7.klasse: T&T – i sidesal/gymsal oppe. Hovedleder: Stian Hadland

8.-10.kl: Trek – nede i gamingrom. Ca en gang i mnd. Hovedleder: Ove Grude

 

Følg også med på info på facebook-siden: Fokus Ung

https://www.facebook.com/groups/388328879357976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone