BLI MEDLEM

- Ved å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av og støtte opp om fellesskapet.

- Som medlem kan du stemme og si din mening på årsmøtet.

- Medlemskontingenten utgjør en god økonomisk støtte til menigheten.

- Vi søker om økonomisk støtte basert på innmeldte medlemmer.

- Gir god oversikt over de som hører til hos oss, slik at vi lettere kan følge opp og sende informasjon.

Medlemskontingenten for 2020:

- Voksen: 250 kr

- Unge voksne (under 25 år): 150 kr

- Barn (til og med 17 år): 100 kr

(Makspris per familie: 750kr)

Kontingenten betales inn på konto: 3335.23.26.157 (årlig betaling, lurt å legge inn dette som avtale på nettbanken)

Dersom du ønsker å bli medlem ta kontakt med Edgar Kverme: edgarkv@gmail.com. Oppgi fødselsdato (DDMMÅÅ) på alle som skal være medlem og hvor mye som er betalt inn.

Powered by Cornerstone