Taler/Ren

Ren

Vi hører om Jesus på vei inn mot påske. Om da Jesus renser tempelet. Tempelet kan sees på som en metafor for vår kropp; å la Jesus rense oss.
Powered by Cornerstone