Misjonsprosjekt

Menigheten er engasjert I NLMs satsning mot Indonesia og knyttet til en misjonærfamilie utplassert på en av øyene. Misjonærfamilien har jevnlig kontakt med menigheten og sender oppdateringer fra feltet. Av hensyn til arbeidet som pågår og sensitiviten rundt legges det dessverre ikke videoer fra dem ut på nettet. Formålet på øya misjonærene er utplassert er å drive relasjonsbyggende virksomhet, med lokal forankring, for å skape rom til å peke på Jesus i et sensitivt muslimsk området og skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet hvor turisme betyr mye.

Den indonesiske republikk er et land bestående av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya Sumatra alene, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

NLMs organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på helse, hygiene, jordbruk, fiske og lese- og skriveopplæring. NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene som allerede er til stede.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.

Powered by Cornerstone