Engasjer deg

 

I Fokus har vi mange medarbeidere som er med i en eller flere ulike tjenester. Det er bruk for alle som vil være med og bygge opp fellesskapet.

Vi har alle fått talenter og gaver av Gud, for at vi igjen skal gi dette tilbake til Ham. 

Tjenesten kan være i ulike former, synlige og usynlige oppgaver; være med i lovsangsteamet, møteplanlegging, ha ansvar for mat etter gudstjenesten, være leder for en smågruppe, drive med lyd, lys eller projektor, være med på Fokus Ung, og så videre. Se oversikt nedenfor.

Vi har veldig lyst til å høre hva du har lyst å bidra med!

Ta kontakt med:  Marita S. Tveita

Oppgaver i gudstjenesten:

Møteledergruppe: Planlegge og organisere møtene. Kreativ og praktisk gruppe. Ansvar for ca ett møte i mnd. En i gruppa leder møtet. En i gruppa bør også være «møteprodusent» og ha oversikten over det som skal skje.

Lovsangsteam: Øvelse ca en gang i mnd. Være med å planlegge sang og musikk til møtene.  Ansvar for ca. ett møte i mnd. Forsanger og/eller spille instrument (piano, gitar, bass, trommer osv.)

Lyd: Rigge og styre lyd på gudstjenesten. (Mulighet for god opplæring.)

Projektor: Styre skriften på veggen på møtene. Se planningcenter for møteplan. Se mappe på Onedrive med slides og evt annet som skal med. Møt i god tid slik at det fungerer til møtet.

Lys: Klargjøre og styre lys.

Møtevert: Ønske folk velkommen til møtene. Spesielt ansvar for å se og inkludere nye som kommer. Sjekke at det står kaffe på gangen før møtet. Se til at salen er klar for alle som kommer. Flere stoler? Vise noen vei inn?

Pynt: Pynte til møter og andre aktiviteter.

Mat: Ansvar for kaffi og noe til kaffien etter møtet. Rydde til før, og etter.

Ryddeansvarlig: Rydde etter møtet, slik at vi forlater bygget slik vi ønsker å finne det. Moppe/feie over gulv i salen, foajé og kafé. Sjekk at toalettene ser ok ut.

Forbeder: Tilbud om forbønn i gudstjenesten. Evt sette klar en skillevegg og to stoler i enden av salen bak. Se til før møtet at bønneplass er klar.

Nattverdansvarlig: Ansvar for å gjøre klar til nattverd. Kjøpe inn brød og vin. Gjøre klar bord og få med nattverdutdelere. Innstifte nattverden.

Fokus Ung: Puggles (0-3 år i følge med voksen) – finne fram leker og ha en liten samling.

                    Cubbies (3-6år)  - Ha samling, formidle troen til barna, leke med barna, være med å rigge opp/ned.

                    Sparks (1.-4.kl) -  Ha samling, formidle troen, arrangere aktivitet/lek, rigge opp/ned, bygge relasjoner.

                    T&T (5.-7.kl) – Ha samling, formidle troen, arrangere aktivitet/lek, rigge opp/ned, bygge relasjoner.

Kaffebønnen: Selge og lage ulike typer kaffe (får god opplæring) før og etter gudstjenester, evt. andre arrangement.

 

Andre oppgaver:

Smågruppeleder: Kalle inn og lede samlingen. 

Internasjonal kafé: Være med å arrangere. Møte og snakke med folk som kommer.

 

 

Powered by Cornerstone