Spørreundersøkelse

Vi ser på muligheten for å øke gudstjenestefrekvensen til hver søndag. Derfor ønsker vi å høre hva menigheten tenker om dette. Ved økt gudstjenestehyppighet trenger vi også flere i de ulike tjenestene. Derfor ønsker vi å kartlegge hvilke ressurser vi har i menigheten vår.

Disse opplysningene vil bli behandlet fortrolig av stab.

Ser du på Fokus Hverdagsmenighet som din menighet?

Ønsker du gudstjeneste hver søndag?


Har du en oppgave på gudstjenestene i Fokus Hverdagsmenighet?
Powered by Cornerstone