Gudstjeneste

Annenhver søndag (oddetallsuker) samles menigheten til gudstjeneste på Kleppe Bedehus kl. 11.00. (Se KALENDER)

Gudstjenesten er et viktig møtested for menigheten. Her kan man komme akkurat slik man er, med våre feil og mangler, tro og tvil, og rette vår fokus på Jesus. Lovsang, bønn og forkynnelse er sentrale deler av gudstjenesten. Her ønsker vi at menigheten skal bli utrustet til å leve livet som kristen i hverdagen.

Mange er med i en tjeneste knyttet til gudstjenesten (møteledelse, pynt, velkomst, lyd, lys, prosjektor, lovsangsteam, salrigging, mat). 

For barna er det alderstilpassede grupper som samles under talen, les mer om det her.

Menigheten sin hovedsatning er å koble kirke og hjemmet tettere sammen, med fokus på hverdagen i hjemmet.

Powered by Cornerstone